Spring naar inhoud

(sotto voce)  

Hedenvandaag na openvallen doosje (o
pen, alles eruit op vloer, wegens kr
iskras niet terugkrijgend erin) beci

jferd van de oorspronkelijke 200 nog
162 wattenstaafjes over te hebben, w
aarvan 66 groen gestreept en 96 geel

gestreept; nu overigens keurig in kr
uisliggend gelid, nondiagonaal verde
eld. Derhalve heb ik 38 wattenstaafj

es verbruikt sinds de aankoop van he
t doosje, geen benul van datum waaro
p die overigens, en zijn er, uitgaan

de van een oorspronkelijk (hoewel ze
er waarschijnlijk machinale) evenred
ige verdeling, daarvan 34 groengestr

eept, maar slechts 4 geel. Geef ik d
e voorkeur aan groengestreepte watte
nstaafjes of lijkt dat maar zo? Wat?

Share and Enjoy !

Shares
Gepubliceerd inUncategorized